ჩვენს შესახებ 
(+995) 555 13 94 64 info@sisuptavis.com

ჩვენს შესახებ


ყველაზე კარგი სისუფთავის ფირმა(კომპანია)

ჩვენი თანამსრომლების(დამსუფთავებლების) მიერ შესრულებულ
სამუსაოზე პასუხისმგებლები ჩვენ ვართ.
დაპირებულ სამუშაოს შევასრულებთ დათქმულ(მოლაპარაკებულ) დროში.
თუ დამქირავებლებს ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოზე პრეტენზია
ექნება, გადახდილ თანხას უკან ვაბრუნებთ ან სამუშაოს თავიდან
ვასრულებთ.
ჩვენთან დაკავსირება შეგიძლიათ ტელეფონით, ელ.ფოსტით და პირადათ
მოსვლით ოფისში.
მომსახურება შეგვიძლია ისე როგორც ჩვენი სარეცხი საშვალებებით ასევე
თქვენი სემოთავაზებული ხსნარებით, რაც თავისთავად აისახება
მომსახურეობის საფასურზე.
ჩვენი თანამშრომლები გამოირჩევიან მაღალი კვალიფიკაციით.
ჩვენი ორგანიზაცია ორიენტირებულია მაღალი სამუშაოს შესრულებაზე.


© 2019. ყველა უფლება დაცულია.